طراحی سایت برگ

قلاده بازدارنده (نگهدارنده)

قلاده نگهدارنده جهت تربیت
و آموزش انواع سگهای نگهبان ( آموزشی )
نوع جنس : چرم طبیعی گاو
مناسب انواع  سگهای 15 تا 27 کیلو ۲۰۱۵۰۲۰۸_۱۸۴۵۱۴