طراحی سایت برگ

قلاده و پوزه بند بزرگ چرم

تصویر0006
کد : 115
محصول فوق مناسب برای انواع سگهای بزرگ
است  که قابلیت جداسازی قلاده
وتنظیم سایز را دارا میباشد.
نوع  جنس : چرم گاوی