طراحی سایت برگ

قلاده پهن میخ دار سفارشی با حلقه جوشی

غ²غ°غ±غ¶غ°غ±غ±غ³_غ±غµغ³غ·غµغ´[1]کد : 147
نوع جنس : چرم طبیعی گاو
با حلقه جوشی
مناسب انواع سگهای 10 تا25 کیلو