طراحی سایت برگ

قلاده پهن چرم ساده(حلقه جوشی)

نوع جنس : چرم طبیعی گاو میش
یا حلقعکس۰۱۷۳_001ه جوشی و سگک دو زبانه درجه یک