طراحی سایت برگ

قلاده 3/7 میخ دار با حلقه جوشی

غ²غ°غ±غ¶غ°غ±غ±غ³_غ²غ°غ´غ¶غ°غ´[1]کد : 146
نوع جنس : چرم طبیعی گاو
وبرزنت درجه یک ابریشمی
با حلقه جوشی
مناسب انواع سگهای 10 تا 25 کیلو